เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ แบบหมู่ ที่มหาวิทยาลัยสยาม
แบบหมู่ ให้กับ น้องๆ บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ทั้ง 8 คน
www.neungfoto.com/ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบsu/