รับปริญญา ม.ราม 2558 ให้กับ น้องลิ้งค์ บัณฑิตคณะคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา ม.ราม ครึ่งวันในช่วงบ่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
www.neungfoto.com/ถ่ายรูป-รับปริญญา-ม-ราม57/