รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต ให้กับ น้องอ้อม บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ในวันจริง 14 มีนาคม 2557 … เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต ครึ่งวันในช่วงเช้าที่สวนอำพร
ดูทั้งอัลบัมได้ที่ : www.neungfoto.com/ถ่ายรูป-รับปริญญา-rbac/