รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต 58 น้องเปิ้ล บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ม.รัตนบัณฑิต ในวันจริง 14 มีนาคม 2557 … เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครึ่งวันในช่วงเช้าที่สวนอำพร www.neungfoto.com/รับปริญญารัตนบัณฑิต/