เป็นผลงานของปีที่แล้ว ครับ บัณฑิตสามารถชมได้ที่
www.neungfoto.com/ถ่ายภาพ-รับปริญญา-นอกรอบ/