ถ่ายรูป รับปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น้องน้ำหวานเป็นถ่ายรูป รับปริญญา ครึ่งวัน ในวันจริง 20 กรกฎาคม 2554
ดูผลงานได้ที่: http://www.neungfoto.com/ถ่ายรูป-รับปริญญา-จุฬา-น-3/