ถ่ายรูปรับปริญญา จุฬา น้องออย บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
ดูผลงานได้ที่  https://www.neungfoto.com/ถ่ายรูปรับปริญญาจุฬา56/