รับปริญญา ม.กรุงเทพ 58 บัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันซ้อม 03 เมษายน 2558
เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา ม.กรุงเทพ ครึ่งวันในช่วงช่วงเช้าครับ

รับปริญญา ม.กรุงเทพ 58 – น้องดาว