รายละเอียดราคา ช่างภาพ ถ่ายรูป รับปริญญา
เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล

***สำหรับวันซ้อมหรือวันจริง  ราคา ช่างภาพ รับปริญญา

– ครึ่งวันเช้า 7.00-12.00 / ครึ่งวันเย็น 13.00-18.00 4,500 บาท
– เต็มวัน 7.00 – 18.00 // 5,500 บาท

สิ่งที่จะได้รับหลัง จบงานคือ (ใช้เวลาส่งงาน 3 สัปดาห์ )
– File รูปที่ทำการปรับแสงและสีภาพทุกรูป
โปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้
– แถมถ่ายรูปรับปริญญาด้วยกล้องฟิล์มให้ 2ม้วน (ฟิล์มสี)
– Contact Sheet ของฟิล์มขาวดำให้ 1แผ่น พร้อมใส่กรอบ

ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบด้วยกล้องฟิล์ม

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

***สำหรับถ่ายรับปริญญานอกรอบ แบบเดี่ยว

ราคา ช่างภาพ งาน รับปริญญา ถ่ายนอกรอบ แบบเดี่ยว
(ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ แบบเดี่ยว ในวันที่ไม่มีการซ้อมหรือรับปริญญา)

ราคา ช่างภาพ รับปริญญา

– ครึ่งวันเช้า 7.30-11.30 / ครึ่งวันเย็น 13.30-17.30 5,000 บาท
– เต็มวัน 7.00 – 18.30 // 6,000 บาท

***สำหรับถ่ายรับปริญญานอกรอบ แบบกลุ่ม

ราคา ช่างภาพ งาน รับปริญญา ถ่ายนอกรอบ แบบกลุ่ม
(ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ แบบกลุ่ม ในวันที่ไม่มีการซ้อมหรือรับปริญญา)

ค่าถ่ายรูป 1500 บาทต่อคน ***แต่ต้อง 5 คนขึ้นไปนะครับ

สิ่งที่จะได้รับหลัง จบงานคือ (ใช้เวลาส่งงาน 3 สัปดาห์ )  ***สำหรับถ่ายรับปริญญานอกรอบทั้งเดี่ยวหรือกลุ่ม
– File รูปที่ทำการปรับแสงและสีภาพทุกรูป
โปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้
– แถมถ่ายรูปรับปริญญาด้วยกล้องฟิล์มให้ 2ม้วน (ฟิล์มสี)

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

***สำหรับถ่ายรับปริญญานอกรอบ แบบเดี่ยว ด้วย กล้องดิจิตอล (Digital) กับ กล้องฟิล์ม (Film)

ราคา ช่างภาพ งาน รับปริญญา ถ่ายนอกรอบ แบบเดี่ยว ด้วยกล้องดิจิตอล (Digital) กับ กล้องฟิล์ม (Film)
(ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ แบบเดี่ยว ในวันที่ไม่มีการซ้อมหรือรับปริญญา)

ราคา ช่างภาพ รับปริญญา

– ครึ่งวันเช้า 7.30-11.30 / ครึ่งวันเย็น 13.30-17.30 6,000 บาท
– เต็มวัน 7.00 – 18.30 // 7,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับหลัง จบงานคือ (ใช้เวลาส่งงาน 1เดือน )
– File รูปที่ทำการปรับแสงและสีภาพทุกรูป
– ฟิล์ม 2ม้วน (ฟิล์มสีและขาวดำ)

***สำหรับถ่ายรับปริญญานอกรอบ ในสตูดิโอ (Studio) ด้วย กล้องดิจิตอล (Digital) กับ กล้องฟิล์ม (Film)

ราคา ช่างภาพ งาน รับปริญญา ถ่ายนอกรอบ ในสตูดิโอ ด้วย กล้องดิจิตอล กับ กล้องฟิล์ม
(ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ แบบกลุ่ม ในวันที่ไม่มีการซ้อมหรือรับปริญญา)

– เต็มวัน 9.00 – 18.00 // 30,000 บาท
– มีช่างแต่งหน้าทำผมให้พร้อม
– มีอาหารและเครื่องดื่มให้

สิ่งที่จะได้รับหลัง จบงานคือ (ใช้เวลาส่งงาน 1เดือน )
– File รูปที่ทำการปรับแสงและสีภาพทุกรูป
– ฟิล์ม 2ม้วน (ฟิล์มสีและขาวดำ)
– Contact Sheet ของฟิล์มขาวดำให้ 1แผ่น พร้อมใส่กรอบ

 

เพิ่มเติม
ค่าบริการทั้งหมดเป็น ราคา ถ่ายรูป ในกรุงเทพและปริมลฑล

ช่างภาพ หนึ่ง : 083-259-9900
E-mail : onefoto17@gmail.com