ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ : น้องเจ

ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ ให้กับ น้องเจ … ไปถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบ น้องเจ บัณฑิตใหม่จากรั่วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ ม.กรุงเทพ เขตกล้วยน้ำไท … ถ่ายรูปรับปริญญา นอกรอบ ไม่ต้องสู้แออัด คนเยอะ ในวันซ้อมหรือ วันจริง … เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ หลังจากน้องเจรับปริญญาบัตรมาแล้ว และได้มาถ่ายรูป รับปริญญา อีกครั้ง เพื่อเก็บภาพความทรงจำประทับใจดีๆ … ถ่ายรูปริญญา นอกรอบ มหาวิทยาลัยจะค่อนข้างโล่งมากๆ ถ่ายมุมสวยๆ ว่างๆสบายๆ และยังจะสามารถเข้าไปถ่ายตามอาคารได้อีกด้วย แต่ก็อาจจะมีบางอาคารของบางมหาวิทยาลัยที่ทำการปิด เปิดให้ถ่ายเฉพาะวันซ้อมหรือวันจริงนะครับ …

ถ่ายภาพโดย : หนึ่ง

โทร. o8.325.999.oo

Line : o1n1e

ผลงานถ่ายรูปบางส่วนครับ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ

ถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ ม.กรุงเทพ