รับถ่ายรูป รับปริญญา จุฬา : น้องแนน

เป็นการ รับถ่ายรูป รับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ปี2555 ให้กับน้องแนน

เป็นการถ่ายภาพรับปริญญาในวันซ้อมวันที่

14 กรกฎาคม พ.ศ.2555

วันรับจริงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555

ภาพบางส่วนครับ

สนใจถ่ายภาพรับปริญญา ติดต่อ o8325999oo หนึ่ง

_DSC3915

_DSC3838

_DSC5110

_DSC5183