รับถ่ายรูป รับปริญญา ม.กรุงเทพ : น้องเตย

ถ่ายภาพ รับปริญญา ม.กรุงเทพ น้องเตย

เป็นการรับถ่ายรูป รับปริญญา ครึ่งวัน ในวันซ้อม 29 มกราคม 2555

ถ่ายภาพ รับปริญญา ม.กรุงเทพ

 

ถ่ายภาพ รับปริญญา ม.กรุงเทพ

ถ่ายภาพ รับปริญญา ม.กรุงเทพ