ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต : น้องอ้อม

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต ให้กับ น้องอ้อม บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในวันจริง 14 มีนาคม 2557 … เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต ครึ่งวันในช่วงเช้าที่สวนอำพร … พิธีซ้อมและรับปริญญาบัตร ของม.รัตนบัณฑิต จะจัดขึ้นที่สวนอำพร อยู่บริเวณด้านหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า … ติดต่อจองคิวถ่ายรูป รับปริญญา ได้นะครับ ^^

ถ่ายภาพโดย : หนึ่ง

โทร. o8.325.999.oo

Line : o1n1e

ผลงานถ่ายรูปบางส่วนครับ

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.รัตนบัณฑิต RBAC