รับถ่ายรูป รับปริญญา จุฬา : น้องน้ำหวาน

ถ่ายรูป รับปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้องน้ำหวาน

เป็นถ่ายรูป รับปริญญา ครึ่งวัน ในวันจริง 20 กรกฎาคม 2554

ภาพบางส่วนครับ

 

ช่างภาพ หนึ่ง o8.3259.99oo

1cunw_DSC5528

1cunw_DSC5411 1cunw_DSC5412 1cunw_DSC5603