รับถ่ายรูป รับปริญญา จุฬา : น้องแบ็งค์

ถ่ายรูป รับปริญญา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวะ น้องแบ็งค์

เป็นถ่ายรูป รับปริญญา ในวันจริง 20 กรกฎาคม 2554

ภาพบางส่วนครับ

 

ช่างภาพ หนึ่ง o8.3259.99oo

1cub_DSC54831cub_DSC5443 1cub_DSC5446