ถ่ายรูปรับปริญญา จุฬา : น้องนิว

ถ่ายรูปรับปริญญา จุฬา น้องนิว บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ในวันจริง วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

ถ่ายภาพโดย : หนึ่ง

โทร. o8.325.999.oo

Line : o1n1e

ผลงานถ่ายภาพบางส่วนครับ

n_DSC_3163

n_DSC_3204

n_DSC_3210

n_DSC_3216

n_DSC4316

n_DSC4323

n_DSC4328

n_DSC4354

n_DSC4364

n_DSC4377