ถ่ายรูปรับปริญญา จุฬา : น้องออย

ถ่ายรูปรับปริญญา จุฬา น้องออย บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันจริง วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ผลงานถ่ายภาพบางส่วนครับ

_DSC5844

_DSC6050

_DSC6015

_DSC5982

_DSC5960

_DSC5913

_DSC5864

_DSC5863

_DSC5852

_DSC5845