ถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ : ABAC หมู่

เป็นการถ่ายรูป รับปริญญา นอกรอบ แบบหมู่ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค (ABAC)

au03

au05

au06

au07

au09

au11